Projekty

Európska únia
Operačný program ľudské zdroje
Zmluva

Projekt:

     „Rozširovanie zručností zamestnancov spoločnosti SURVEYE, s.r.o.“

       Trvanie projektu: 02/2023 – 11/2023

 

 

Operačný program:  312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Výzva: OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01  -  Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Prioritná os: 312080 - 8. REACT-EU

Názov projektu: Rozširovanie zručností zamestnancov spoločnosti SURVEYE, s.r.o.

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Prijímateľ: SURVEYE, s.r.o. Sídlo: Kapitulská 12, Banská Bystrica

Realizácia projektu:

Začiatok realizácie:  február 2023 Ukončenie realizácie: november 2023

Celková zazmluvnená suma: 167 439,32 €

Cieľ projektu:

Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Nadobúdanie/zvyšovanie zručností uchádzačov o zamestnanie, neaktívnych osôb a osôb na trhu práce, najmä súvisiacich s rozvojom digitálnej, zelenej a sociálnej ekonomiky.

Špecifické ciele:  

-Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností- Zvýšenie zastupiteľnosti a adaptability zamestnancov

- Rozšírenie teoretických a praktických vedomostí a zručností zamestnancov

- Zvýšenie produktivity práce zamestnancov a s tým súvisiacej konkurencieschopnosti - Zvýšenie výnosov a pridanej hodnoty spoločnosti

survey topcon sokkia

ÚvodO spoločnostiKatalóg príslušenstvaVýstavy a akcieProjekty Kontakty Ochrana osobných údajovCookies

© 2024 Copyright SURVEYE

Návrat hore